Aktualności

Znamy opisy 220 eksponatów przyszłego Morskiego Centrum Nauki

Szczegółowy opis 220 eksponatów związanych z morską historią Pomorza
Zachodniego oraz z zagadnieniami związanymi z wodą przedstawił Piotr
Kossobudzki, ekspert konsorcjum KarekDesign-Neuron.edu.
Sercem Centrum Nauki będzie wystawa składająca się z interaktywnych
eksponatów umożliwiających samodzielne przeprowadzanie doświadczeń.
Elementami wspomagającymi wystawę będą oryginalne obiekty jak części
jednostek pływających i ich wyposażenie, modele i makiety oraz pamiątki
marynistyczne.

Motywem przewodnim centrum będzie morze, temat pozwalający na atrakcyjną
prezentację zagadnień z zakresu m.in. fizyki, matematyki, astronomii,
geografii, medycyny, techniki, ekologii, socjologii, historii, czy kultury.
Pokazywanie różnorodnych zjawisk na przykładach związanych z żeglugą,
falami, wiatrem, rybołówstwem czy życiem portu sprawi, że będzie to placówka
unikatowa nie tylko w Europie, ale i na świecie – powiedział Piotr
Kossobudzki odpowiedzialny za koncepcję artystyczną wystawy stałej.

Ogromnie cieszę się z tego, że Morskie Centrum Nauki będzie miało morską
duszę i będzie opowieścią o morskiej historii naszego regionu. Koncepcja
prof. Stelmacha po tylu latach nabiera już realnych kształtów. Dziękuję
całemu środowisku za zaangażowanie i prace nad wystawą – powiedział
Marszałek Województwa Olgierd Geblewicz.

Wystawa stała rozmieszczona będzie na trzech kondygnacjach budynku Centrum,
łącznie na ok. 3100 m2 powierzchni. Przy budynku powstanie również
ekspozycja zewnętrzna – morski plac zabaw dla młodszych dzieci o wielkości
ok 50 m2.
Wystawa stała w budynku będzie podzielona na 5 stref tematycznych
zorganizowanych wokół zagadnień związanych z morzem i życiem na morzu:

Parter ok. 750 m2

1.      Cała naprzód! (budowa statku i proces jego projektowania i
budowania, typy jednostek pływających, rodzaje napędów, sposoby sterowania,
własności wody i ich wpływ na jednostki pływające)
2.      Chlap! (wodny plac zabaw dla dzieci: tamy, śluzy, pompy, armatki
wodne; doświadczenia tłumaczące zjawiska związane z prądem elektrycznym
przez analogię z wodą)

1 piętro ok. 400 m2

3.      Życie na morzu (zawody związane z morzem, role i zadania na statku,
rybołówstwo, żeglarstwo, obyczaje i tradycje ludzi morza)

2 piętro ok. 1950 m2

Życie na morzu (dokończenie z piętra 1)
4.      Ratunku, S.O.S.! (morze jako żywioł: woda, wiatr, lód; sposoby
okiełznania żywiołu
i zabezpieczania się przed nim, zapobieganie wypadkom, sprzęt ratunkowy,
sytuacje awaryjne, wzywanie pomocy, życie rozbitka, akcja ratunkowa i służby
ratownicze, badania podwodne)
5.      Którędy do Afryki? (metody nawigacji – dawnej i dziś, podboje
świata, kartografia, rejsy oceaniczne, globalny ruch statków, wpływ
człowieka na morza i oceany).

Poszczególne działy wystawy będą odróżniać się od siebie np. kolorystyką i
stylistyką stanowisk, elementami scenograficznych i informacyjnych.

Wśród eksponatów znajdą się m.in. symulator sztormu, symulator nawigacji.
Zwiedzający zobaczą, jak żegluje się pod wiatr, czy też będą mieli szansę
spróbować swoich sił w robieniu węzłów ratowniczych.

Program Centrum będą dopełniały pokazy w planetarium, zajęcia w
laboratoriach i modelarni, wystawy mobilne, pokazy eksperymentów, wykłady
czy spotkania z ciekawymi ludźmi.

MCN będzie ważną atrakcją edukacyjną dla mieszkańców Zachodniopomorskiego
oraz dla gości spoza regionu. Centrum Nauki może stać się nowym symbolem
miasta i regionu. – powiedział Witold Jabłoński Dyrektor Morskiego Centrum
Nauki Swoją opinię o koncepcji wystawy przedstawili dr hab. inż. st. of.
Paweł Zalewski prof. nadz. Akademii Morskiej oraz prof. dr hab. Mariusz P.
Dąbrowski.

W opinii prof. Zalewskiego czytamy:

Należy podkreślić wysokie walory popularyzacji fizyki, nauk przyrodniczych i
technicznych proponowanej eskpozycji, zgodnych z wizją patrona Centrum,
profesora Jerzego Stelmacha. Poza kilkoma uwagami zagadnienia naukowe i
poznawcze prezentowane za pomocą eksponatów zostały opisane w sposób
wyczerpujący i merytorycznie nienaganny. Uważam, że koncepcja autorstwa
Karoliny Perrin (Karek Design) i Piotra Kossobudzkiego (Neuron.edu)
zasługuje na bardzo dobrą notę i rekomenduję ją do realizacji.

W opinii prof. Dąbrowskiego czytamy:

Koncepcja wystawy stałej Morskiego Centrum Nauki opracowana przez
KarekDesign & Neuron.edu jest dojrzałą wizją nowoczesnego centrum nauki
opartego na profesjonalnym podejściu do interaktywnej edukacji opierającej
się na zaangażowaniu wszystkich zmysłów w procesie nauczania i spełnia z
nadmiarem podstawowe wymagania w tym zakresie.  

Osobami odpowiedzialnymi za stworzenie opisu eksponatów są Piotr
Kossobudzki, współtwórca słynnego Centrum Nauki Kopernik i Karolina Perrin,
projektantka wystaw interaktywnych w muzeach i centrach nauki.
Na przełomie 2018/2019 roku zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie wystawy
stałej Morskiego Centrum Nauki.

>>>>> Prezentacja

>>>>> Fragment opisu 6 eksponatów z dokumentu _ KONCEPCJA WYSTAWY STAŁEJ MORSKIEGO CENTRUM NAUKI