Aktualności

Przebudowa sieci podziemnych

Prace budowlane trwają. Zakres robót obejmuje m.in. przebudowę kolektora kanalizacji deszczowej.
Przewidywany termin zakończenia robót planowany jest do 30 kwietnia 2019 roku.