Aktualności

20 października Wszechocean / pierwsze zajęcia Dziecięcego Uniwersytetu

9.00 – 9.30 – inauguracja, wręczenie indeksów przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza
9.30 – 12.00 – wykłady pt. Wszechocean – oceanografia fizyczna i biologiczna

Wykłady poprowadzą:
Wiesław Seidler – pasjonat morza, wieloletni nauczyciel akademicki Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie, wychowawca w Pałacu Młodzieży w Szczecinie. Pomysłodawca i wieloletni koordynator Szczecińskiego Programu Edukacji Morskiej Dzieci i Młodzieży, rybak dalekomorski, żeglarz, płetwonurek, korespondent prasowy i fotoreporter, popularyzator morza.

prof. dr hab. Andrzej Witkowski – profesor nauk o Ziemi, Kierownik Zakładu Paleooceanologii Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego, geolog, członek korespondent Polskiej Akademii Nauk, uczestnik wielu ekspedycji i projektów naukowych.

Tematyka zajęć:

Ziemia-Błękitna Planeta – geografia Wszechoceanu

Woda słodka i woda słona – fizyko-chemiczne właściwości wody; jak odróżnić – bez analizy chemicznej – wodę morską od wody słodkiej; nieożywione zasoby Wszechoceanu i ich wykorzystanie.

Życie na Ziemi – bakterie, rośliny, grzyby i zwierzęta; Biosfera – strefa życia, na lądach i w wodach – słodkich i słonych; biogeografia Wszechoceanu; rośliny i zwierzęta morskie – glony, bezkręgowce i kręgowce morskie; biologiczne zasoby Wszechoceanu – glony, bezkręgowce, ryby i inne kręgowce użytkowe; ryby i rybołówstwo – na morzu i w …domu; perły, korale, biżuteria i wyroby dekoracyjne – z muszli i inne.

Giganty oceanu – największe rośliny i zwierzęta morskie – jak długo żyją i jakie osiągają rozmiary; największe glony, bezkręgowce i kręgowce morskie – ryby, gady morskie i wieloryby; potwory morskie – lewiatany, krakeny i syreny – legenda czy prawda?