Aktualności

Porozumienie o współpracy

Lech Karwowski Dyrektor Muzeum Narodowego w Szczecinie oraz Witold Jabłoński Dyrektor Morskiego Centrum Nauki podpisali porozumienie w sprawie przygotowania i  realizacji procesu inwestycyjnego związanego z budową centrum w Szczecinie.

Podpisane porozumienie przenosi wszelkie prawa i zadania związane z inwestycją na nową instytucję kultury jaką jest Morskie Centrum Nauki.