Aktualności

Konferencja: Uczeń w świecie eksperymentów

Jak zwiększyć motywację uczniów do nauki przedmiotów przyrodniczych? Jak w pełni zrealizować wymagania nowej podstawy programowej z fizyki, chemii, biologii czy geografii? Jak skutecznie rozwijać samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów?

Odpowiedzi na te pytania poszukują wszyscy nauczyciele, którym zależy na sukcesie edukacyjnym i rzeczywistych postępach swoich uczniów. Wsparciem w tych poszukiwaniach była konferencja „Uczeń w świecie eksperymentów – tradycyjne metody i cyfrowe technologie”, podczas której przypomniane zostały najwartościowsze metody uczenia się przedmiotów przyrodniczych, jakimi są uczniowskie obserwacje, doświadczenia i eksperymenty. Przedstawione zostały zarówno tradycyjne analogowe sposoby z wykorzystaniem przedmiotów codziennego użytku bądź prostych przyrządów i zestawów doświadczalnych, jak i przykłady zastosowań cyfrowych technologii, w tym wykorzystania aplikacji możliwych do zainstalowania w urządzeniach mobilnych.

Konferencja: Uczeń w świecie eksperymentów – tradycyjne metody i cyfrowe technologie

Miejsce:
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin
Współpraca: Morskie Centrum Nauki w Szczecinie