Aktualności

Morskie Centrum Nauki ogłasza przetarg

Rozpoczyna się kolejny etap prac budowlanych na szczecińskiej Łasztowni polegający na przebudowie kolektora kanalizacji deszczowej.

Morskie Centrum Nauki ogłosiło postępowanie przetargowe. Oferenci mają czas na złożenie ofert do 14 listopada 2018 rok. W ramach umowy wykonawca zobowiązany będzie do przebudowy kolektora kanalizacji deszczowej wraz z modernizacją niezbędnych odcinków kanalizacji deszczowej na terenie budowy Morskiego Centrum Nauki. Wykonawca zlikwiduje również istniejącą kanalizację deszczową, która koliduje z projektowanym budynkiem.

Proces inwestycyjny został podzielony na trzy etapy – mówi inżynier kontaktu Tomasz Zagiczek z firmy PM Services Poland. Rozbiórka budynku została zakończona. Wkraczamy w drugą fazę budowy, co cieszy nas ogromnie, gdyż całość prac przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem – dodaje Tomasz Zagiczek.

Umowa z wybraną firmą zostanie zawarta na okres 3 miesięcy.

Projekt budowy Morskiego Centrum Nauki realizowany jest ze wsparciem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, w ramach Osi 9 Infrastruktura publiczna, Działanie 9.6 Ośrodki popularyzujące naukę.
Centrum w ramach umowy otrzymało 60 mln zł dofinansowania.