Aktualności

Morskie Centrum Nauki z przetargiem na inżyniera kontraktu

Do 6 kwietnia zainteresowane firmy będą mogły składać oferty w postępowaniu przetargowym na inżyniera kontraktu budowy Morskiego Centrum Nauki.

Inżynier Kontraktu jest prawą ręką inwestora. Dokonuje w pierwszej kolejności sprawdzenia posiadanej przez inwestora dokumentacji, a później nadzoruje proces budowy sprawdzając,
czy prowadzona jest zgodnie z dokumentacją i wymogami inwestora oraz przepisami prawa budowlanego. To nadzór nad realizacją obiektu w pełnym zakresie – aż do odbioru końcowego. Zadaniem Inżyniera Kontraktu będzie także przygotowanie i przeprowadzenie przetargu na wykonawcę.
Wiedza i doświadczenie Inżyniera Kontraktu będzie miała duży wpływ szczególnie na wykonanie fundamentów Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie. Obiekt powstanie na 500 palach gwarantujących stabilne posadowienie w trudnych nadodrzańskich warunkach gruntowych.
Inżynier kontaktu będzie związany umową do dnia 30 kwietnia 2020 roku.

To kolejny kamień milowy tej inwestycji. W kwietniu mamy nadzieję wyłonić inżyniera kontraktu, a do połowy roku uzyskać ostateczny projekt wykonawczy, abyśmy w wakacje mogli ruszyć
z procesem wyłonienia wykonawcy. To bardzo ambitny harmonogram, bo sam obiekt jest niebanalny, a co za tym idzie wymagający – mówił marszałek Olgierd Geblewicz.

Architekt z pracowni Płaskowicki & Partnerzy Piotr Płaskowicki przekazał na ręce marszałka decyzję o pozwoleniu na budowę – Dokument wieńczy etap prac projektu budowlanego. Obecnie koordynujemy wszelkie kwestie materiałowe.
Mam nadzieję, że Szczecin, który ma dwie ikony architektury zyska kolejną.

Na początku marca inwestycja MCN otrzymała pozwolenie na budowę i zatwierdzenie projektu budowlanego. Dotyczyło to szeregu kwestii technicznych, m.in. przyłączy wodociągowych, elektroenergetycznych, kanalizacji, wykonania ciągów komunikacyjnych dla pieszych i oświetlenia terenu. Pozwolenie na budowę oznacza również otwartą drogę do rozpoczęcia procedur przetargowych.

Wraz z przetargiem na Inżyniera Kontraktu Morskie Centrum Nauki ogłasza przetarg na wykonanie wystawy mobilnej, w której zostaną zaprezentowane przykładowe eksponaty przyszłego centrum. Eksponaty będą nawiązywały swym charakterem do dorobku prof. Jerzego Stelmacha. Wystawa mobilna stanie na Łasztowni jeszcze w maju.

To kluczowy moment w całym procesie inwestycji – mówi Witold Jabłoński dyrektor Morskiego Centrum Nauki – Już po wakacjach ruszamy z pracami budowlanymi.
Za chwilę poznamy również koncepcję artystyczną na wystawę stałą, a w maju zaprosimy mieszkańców Szczecina do oglądania wystawy mobilnej MCN – dodaje Witold Jabłoński.

Konsultacje społeczne

Równolegle do prac związanych z wybudowaniem siedziby Morskiego Centrum Nauki, trwają intensywne prace nad tym, co tam zobaczymy. Spotkania z dyrektorami instytucji kultury, naukowcami, nauczycielami, popularyzatorami nauki, ludźmi związanymi z branżą morską mają pomóc w wypracowaniu ciekawej, spójnej i związanej z regionem koncepcji wystawy stałej MCN. Jej ostateczny kształt zostanie określony do 30 czerwca 2018 roku.

Nie tylko specjaliści, ale też mieszkańcy Szczecina i regionu mogą podzielić się swoimi pomysłami na ekspozycje i inicjatywy związane z MCN. Na stronie instytucji www.centrumnauki.eu, w zakładce „konsultacje społeczne” każdy może zaproponować jaka postać, zjawisko lub urządzenie powinno być pokazywane na przyszłej wystawie.

W ramach koncepcji opracowany zostanie plan układu wystawy stałej i szczegółowe opisy wszystkich eksponatów. Wystawy związane będą m.in. z morzem, żeglugą, rybołówstwem i będą osadzone
w realiach regionu.

Za stworzenie koncepcji artystycznej wystaw Morskiego Centrum Nauki odpowiedzialni są Piotr Kossobudzki, współtwórca słynnego Centrum Nauki Kopernik i Karolina Perrin, projektantka wystaw interaktywnych w muzeach i centrach nauki. Wartość umowy z konsorcjum wynosi 240 tys. zł.

Nowa instytucja w nowej siedzibie

Morskie Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha będzie multimedialną placówką naukowo–edukacyjną poświęconą m.in żegludze i szkutnictwu oraz jego historii na Bałtyku. Będzie wyposażona w wystawę stałą, zawierającą interaktywne elementy nauki i techniki.

Koszt inwestycji wyniesie około 70 milionów złotych. Budowa zostanie sfinansowana z pomocą Regionalnego Programu Operacyjnego WZ.

Decyzją Sejmiku z września 2017 roku MCN jest nową instytucją kultury Województwa Zachodniopomorskiego. Tylko w tym roku Samorząd Województwa zapewnił ponad 6 mln zł na wkład własny, wydatki kwalifikowane w projekcie oraz bieżącą działalność instytucji.

Instytucja swoje miejsce znajdzie w budynku na szczecińskiej Łasztowni, którego kubatura nawiązywać będzie do kształtu kadłuba statku. W obiekcie o powierzchni od ok. 8 tys. m2 znajdą się przestrzenie wystawiennicze, laboratoria oraz ogólnoużytkowa przestrzeń socjalna. Projektantem bryły jest Piotr Płaskowicki z firmy Płaskowicki & Partnerzy Architekci.

Zakończenie budowy Morskiego Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha przewidywane jest na rok 2021.