Aktualności

Konferencja w Szczecinku 23-24 sierpnia

W Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku spotkali się przedstawiciele regionalnej sieci Centrów Nauki.

Podczas spotkania przedstawicie poszczególnych Centrów wymieniali się doświadczeniem, przedstawiono obecny stan prac nad poszczególnymi centrami w województwie zachodniopomorskim.
Swoimi doświadczeniami podzielili się również przedstawicie funkcjonujących już ośrodków w Lipiu oraz w Zalesiu.
Morskie Centrum Nauki zaprezentowało wystawę z 11 eksponatami.