Aktualności

MCN Miasto Nauki

Polsko-niemieckie warsztaty edukacyjno-naukowe

24 i 25 kwietnia odbędą się warsztaty rozwijające wiedzę chemiczną, fizyczną i umiejętności techniczne młodzieży ze szkół Europaschule Deutsch-Polnisches Gymnasium z Loeknitz i Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach. Projekt poprzez interaktywne doświadczenia, pokazy i warsztaty wprowadzi uczniów w zagadnienia przyszłego Centrum Nauki oraz wzmocni dobrosąsiedzkie, transgraniczne kontakty.

Przez dwa dni młodzież będzie miała szansę m.in poznać historię wynalzaków, przeprowadzić doświadczenia naukowe z ciekłym azotem, metanem i wodorem, czy skonstruować swoje własne eksponaty.

Polsko-niemieckie warsztaty eudkacyjno – naukowe pt. Miasto Nauki to pierwszy projekt edukacyjny realizowany przez Morskie Centrum Nauki, rozpoczynający stałą współpracę z niemieckimi placówkami edukacyjnymi.

Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania).

Dzień pierwszy 24.04.2018

10:00 – 12:00 Muzeum Komunikacji Miejskiej Interaktywna wystawa pt. Eureka Ruchu

14:00 – 18:00 Muzeum Narodowe Interaktywna wystawa pt. Miasto Nauki

14:00 – 16:00 Interaktywny pokaz edukacyjny pt. Pokaz Szalonego Profesora

16:00 – 18:00 Warsztaty

20:00 – 22:00 Zwiedzanie Szczecina

 

Dzień drugi 25.04.2018

10:00 – 12:00 Interaktywne przedstawienie teatralno-edukacyjne z elementami warsztatów fizyczno- chemicznych pt. O dwóch takich co skroplili azot

14:00 – 18:00 Muzeum Narodowe, warsztaty oraz interaktywna wystawa Miasto Nauki