Aktualności

Polsko-niemiecka konferencja w Zalesiu

Projekt polsko-niemiecka konferencja naukowo-edukacyjna pn. „Transgraniczne kooperacja, komunikacja, poznanie – promocja obiektów nauki i techniki Euroregionu Pomerania” to jedniodniowe wydarzenie organizowane przez szczecińskie Morskie Centrum Nauki, w Transgranicznym Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Zalesiu,18.06.2018 r., dla polskich i niemieckich instytucjonalnych i nieinstytucjonalnych podmiotów z obszaru nauki, kultury, edukacji, studentów Wyższej Szkoły w Neubrandenburgu, młodzieży w wieku 17-18 lat z niemieckich szkół w Ueckermuende i i Liceum Ogólnokształcącego nr VI
w  Szczecinie.

Wykłady i panele przedstawią polskie i niemieckie doświadczenia w popularyzacji nauki i możliwości współpracy transgranicznej, z osią w postaci nowoczesnego centrum nauki.

Konferencja będzie się składać z dwóch sesji:

przedpołudniowej z pięcioma wykładami i popołudniowej z czterema panelami dyskusyjnymi. Między wykładami i panelami odbędzie się jednogodzinna wycieczka naukowa do industrialnego zabytku, poniemieckiej fabryki benzyny w Policach.

Wykłady i panele dyskusyjne będą dotyczyc m.in.: prezentacji MCN, genezy powstawania największych i najlepszych europejskich centrów nauki, transgranicznej integracji poprzez popularyzację nauki i techniki, wynalazców i ich wynalazków oraz historii obiektów naukowych z obszaru dzisiejszego Euroregionu Pomerania, stworzenia zdigitalizowanej bazy polskich i niemieckich transgranicznych podmiotów naukowych.

Jednym z tematów konferencji będzie stworzenie Mapy Nauki i Techniki Euroregionu Pomerania – to jednocześnie inauguracja kolejnego transgranicznego projektu MCN, tj. konstrukcji naukowej mapy Euroregionu, zbudowanej z naukowych i industrialnych obiektów, zespołów zabytkowych, wynalazków, wydarzeń, naukowcówetc. Finalnie mapa wystąpi w wersji papierowej, z naniesionymi danymi, np. przy nazwie miejscowości opis dokonanego w niej eksperymentu naukowego i jego autor, oraz w wersji elektronicznej aplikacji. Budowa mapy będzie kontynuowana w dalszych projektach, np. warsztatach dla młodzieży. Do zbierania danych mapy zostaną ułożone naukowe ankiety z pytaniami do wskazania i identyfikacji w.w. miejsc, obiektów, wydarzeń, osób w Euroregionie. Ankieterzy wytypują podmioty do przeprowadzenia ankiet: muzea, centra nauki, uczelnie, szkoły, urzędy, stowarzyszenia itp.. Ułożą szczegółowe pytania dot. rodzajów i kategorii dyscyplin, roześlą ankiety, zbiorą i opracują dane, naniosą je na mapę.

Harmonogram konferencji:

10.00-15.00 – wykłady

Prezentacja Morskiego Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha i Mapy Nauki i Techniki Euroregionu Pomerania – Witold Jabłoński, dyrektor MCN i Wojciech Hawryszuk, specjalista ds. digitalizacji MCN

Powstawanie domów nauki w Europie; kooperacja, komunikacja, poznanie na pograniczu polsko-niemieckim w obszarze promocji obiektów nauki i techniki Euroregionu Pomerania – dr Maciej Kluza, Uniwersytet Jagielloński

Popularyzacja nauki i techniki w Euroregionie Pomerania w kontekście transgranicznej współpracy i kooperacji centrów nauki – prof. dr hab. Mariusz Dąbrowski, Uniwersytet Szczeciński

Edukacja ekspedycyjna i nauczanie o środowisku wodnym w pływającej szkole – Sebastian Preuss, dyrektor Centrum Pedagogiki Aktywnej i Edukacji ZERUM

Digitalizacja zbiorów muzealnych Euroregionu Pomerania – dr Bernd Lukasch, Otto-Lilienthal-Museum Anklam

15.00-16.00

Wycieczka naukowa do poniemieckiej fabryki benzyny syntetycznej w Policach – Przemysław Głowa we współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Ziemi Polickiej Skarb

 16.00-18.00 – panele dyskusyjne