Aktualności

Nowy termin składnia ofert w postępowaniu przetargowym na budowę Morskiego Centrum Nauki

10 firm zainteresowanych, ponad 700 pytań i odpowiedzi, dwa postępowania w KIO – to dotychczasowe podsumowanie przetargu na budowę Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie.

Pierwotny termin składania ofert był wyznaczony na 21 marca 2019 roku, jednak na skutek odwołania się od zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przez jednego z oferentów, termin składania dokumentów został wyznaczony na 7 maja 2019.

Widzimy spore zainteresowanie przetargiem ze strony firm, również lokalnych – mówi Witold Jabłoński Dyrektor MCN. Na skutek jednak oprotestowania zapisu dotyczącego naszego wymogu
zw. z doświadczeniem generalnego wykonawcy, jesteśmy zmuszeni wydłużyć termin składania ofert
 – dodaje Witold Jabłoński. Przesunięcie to nie będzie miało jednak wpływu na zakończenie inwestycji. Planowany termin to rok 2021 – wskazuje Dyrektor MCN.

Budowa Morskiego Centrum Nauki potrwa do 20 miesięcy. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych z uwzględnieniem certyfikacji LEED. Finalnie Morskie Centrum Nauki będzie miało powierzchnię całkowitą ponad 10 tys. m2. Sama kubatura budynku stanowić będzie 49 tys. m3, przy wysokości 14 m i długości 122 m. Obiekt będzie składał się z 3 kondygnacji naziemnych, piętra technicznego oraz szatni znajdującej się
w podziemnej części.

Budżet całego projektu wynosi 86 mln zł. Szacowany koszt budowy samej inwestycji to 53 mln zł.
60 mln zł będzie pochodziło z Regionalnego Programu Operacyjnego WZ na lata 2014-2020.
Za koncepcję architektoniczną odpowiada pracownia Piotra Płaskowickiego. Inżynierem kontraktu jest szczecińska firma PM Services. Obsługę prawną zapewnia szczecińska kancelaria SDO.