Aktualności

Wizytacja placu budowy

Postęp prac na placu budowy wizytował Janusz Gromek Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego i Radny Sejmiku Województwa. Podczas spotkania został szczegółowo omówiony harmonogram prac. Obecnie trwają prace nad przebudową sieci podziemnych. Już wkrótce poznamy Generalnego Wykonawcę robót budowlanych.