Aktualności

Rada Programowa MCN

3 października 2018 roku Olgierd Geblewicz Marszałek Województwa wraz z Witoldem Jabłońskim Dyrektorem Morskiego Centrum Nauki powołali Radę Programową Morskiego Centrum Nauki.

Nominacje otrzymali:

prof. dr hab. Mariusz P. Dąbrowski – fizyk teoretyk, profesor doktor habilitowany nauk fizycznych, specjalista w zakresie kosmologii, teorii cząstek elementarnych i fizyki jądrowej; pracuje w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Szczecińskiego oraz w Narodowym Centrum Badań Jądrowych; od stycznia 2013 prezes Fundacji Eureka im. Prof. Jerzego Stelmacha.
Lech Karwowski – historyk i krytyk sztuki; Dyrektor Muzeum Narodowego w Szczecinie; jeden ze współautorów koncepcji utworzenia Muzeum Morskiego a następnie Centrum Nauki w Szczecinie.
Piotr Kossobudzki – współtwórca Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, konsultant ds. komunikacji naukowej; zawodowo zajmuje się m.in. tworzeniem i konsultowaniem projektów muzeów, centrów nauki i wystaw, tworzeniem i konsultowaniem dokumentacji projektowej i przetargowej wystaw, nadzorem nad wykonawcami wystaw i całych placówek, projektowaniem i produkcją eksponatów interaktywnych i wystaw, szkoleniem (m.in. dla naukowców) z atrakcyjnych metod prezentacji treści naukowych, medycznych i technicznych.
prof. dr hab. Piotr Masojć – genetyk, zawodowo związany z Akademią Rolniczą (AR) w Szczecinie i od 2009 z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym (ZUT) w Szczecinie, na którym objął stanowisko profesora zwyczajnego; w latach 2002-2005 był prorektorem AR; od 2002 został kierownikiem Katedry Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin ZUT.
dr hab. prof. US Radosław Skrycki – zastępca dyrektora Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego (IHiSM), redaktor naczelny Przeglądu Zachodniopomorskiego, przewodniczący Zespołu Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki PAN i znany historyk kartografii;
dr Halina Stelmach – żona prof. Jerzego Stelmacha, patrona MCN; promuje dorobek profesora Stelmacha.
dr hab. inż. st. of. Paweł Zalewski prof. nadz. AM – profesor nadzwyczajny Akademii Morskiej w Szczecinie; Dziekan Wydziału Nawigacyjnego AM.

Rada Programowa jest społecznym organem doradczym, wspierającym działania Centrum.