Aktualności

Kolejny etap prac budowlanych

Po zakończonej rozbiórce budynku socjalnego ZMPSiS i nieczynnej trafostacji na nabrzeżu Starówka na Łasztowni MCN wkracza w kolejny etap i przystępuje do prac nad przebudową sieci podziemnych.

Prace budowlane przeprowadzi firma ZRIB D.Y.K.O.W.S.K.I. Sp. z o.o. ze Szczecina.

Umowa zawarta dnia 15 stycznia 2019 roku obejmuje m.in. przebudowę kolektora kanalizacji deszczowej. Prace budowlane potrwają do 30 kwietnia 2019 roku.
Koszt przebudowy sieci wyniesie 450 tys. zł netto.