Aktualności

Umowa podpisana

Wicemarszałkowie Województwa Zachodniopomorskiego Anna Mieczkowska i Tomasz Sobieraj oraz Dyrektor Morskiego Centrum Nauki Witold Jabłoński podpisali umowę w sprawie przekazania dotacji celowej dla Morskiego Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha
na dofinansowanie realizacji zadania pt. „Budowa Morskiego Centrum Nauki im.prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie” w ramach RPO 2014-2020.

Centrum Nauki  otrzymało dotację celową w wysokości 3 996 324 zł. Środki przeznaczone będą na  wkład własny i wydatki kwalifikowane w projekcie. Wydatkowanie dotacji zaplanowane jest do 31 grudnia 2018 roku.