Aktualności

Rozpoczęły się prace nad koncepcją artystyczną wystaw Morskiego Centrum Nauki

Cyklem warsztatów i konsultacjami społecznymi rozpoczyna się proces opracowywania koncepcji artystycznej wystaw Morskiego Centrum Nauki. Pierwsze spotkanie warsztatowe z udziałem dyrektorów i przedstawicieli instytucji kultury z naszego regionu poprowadzili Karolina Perrin i Piotr Kossobudzki, odpowiedzialni za ostateczną koncepcję artystyczną wystaw.

Możliwość omówienia pomysłów na wystawy i działania z przedstawicielami innych instytucji kultury ma dla nas duże znaczenie – mówi Piotr Kossobudzki, ekspert konsorcjum KarekDesign-Neuron.edu.

Dzięki temu możemy uzupełniać się w działaniach, a część z nich, na przykład na pograniczu nauki i sztuki, prowadzić wspólnie – dodaje Kossobudzki.

Do końca lutego odbędą się jeszcze trzy sesje warsztatowe z udziałem przedstawicieli różnych grup społecznych: naukowców, popularyzatorów nauki, pracowników oświaty oraz przedstawicieli zawodów związanych z morzem.

Wnioski i sugestie ze spotkań warsztatowych będą ważnym elementem w procesie tworzenia ostatecznej koncepcji wystawy – dodaje Piotr Kossobudzki. Dzięki temu powstanie centrum nauki opowiadające o sprawach ważnych dla regionu i dostosowane do potrzeb jego mieszkańców.

Podczas pierwszych warsztatów kilkunastu przedstawicieli instytucji kultury zapoznało się z ideą i planowaną ofertą Morskiego Centrum Nauki. Przedstawione zostały kluczowe elementy harmonogramu i obecny stan prac.

To była doskonała okazja do rozmowy o możliwej przyszłej współpracy między naszymi instytucjami – mówi Witold Jabłoński Dyrektor Morskiego Centrum Nauki. Cieszę się ogromnie z tego spotkania i dziękuję za tak liczny udział. Nasza dyskusja pokazała jaki ogromny potencjał do wykorzystania mamy i jak ważną instytucją będzie Morskie Centrum Nauki – podkreśla Witold Jabłoński.

Finalna koncepcja artystyczna wystaw Morskiego Centrum Nauki powstanie do 30 czerwca 2018 roku. W ramach koncepcji opracowany zostanie plan układu wystawy stałej i szczegółowe opisy wszystkich eksponatów. Morskie Centrum Nauki będzie mocno osadzone w realiach regionu. Przewiduje się, że eksponaty wystaw związane będą m.in. z morzem, żeglugą, rybołówstwem i przemysłem stoczniowym.

Informujemy również, że na stronie internetowej www.centrumnauki.eu prowadzone są konsultacje społeczne. Zainteresowane osoby, mogą za pomocą formularza przesłać swój pomysł na eksponat przyszłego Morskiego Centrum Nauki lub zwrócić uwagę na ważny ich zdaniem temat lub osobę, o której powinna być mowa na wystawie.