Aktualności

MCN z pozwoleniem na budowę

Powstaje nowe Serce Szczecina – mówi Olgierd Geblewicz Marszałek Województwa
Zachodniopomorskiego. Morskie Centrum Nauki będzie ogromnym impulsem do rozwoju
kulturalnego i turystycznego całego regionu – dodaje marszałek województwa.

Podpisanie pozwolenia na budowę oznacza rozpoczęcie procedur przetargowych.
Przewiduje się, że prace budowlane rozpoczną się po zakończeniu letnich imprez plenerowych,
które odbywać się będą na Łasztowi. Decyzja ta, obok samego pozwolenia na budowę budynku Centrum,
dotyczy też szeregu kwestii technicznych, m.in. przyłączy wodociągowych,
elektroenergetycznych, kanalizacji, wykonania ciągów komunikacyjnych dla pieszych
i oświetlenia terenu. Bryła Centrum Nauki będzie przypominać kadłub statku
i składać się będzie z trzech kondygnacji. Jednym z elementów Centrum będzie planetarium.
Multimedialne Centrum będzie akcentowało morską tradycję Szczecina i regionu. Obecnie
trwają prace nad koncepcją artystyczną wystaw Centrum. W jej ramach opracowany
zostanie plan układu wystawy stałej i szczegółowe opisy wszystkich eksponatów.
W 2017 r. Radni Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego zaakceptowali plan na
budowę Centrum. Morskie Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha ma powstać do
2021 r. i kosztować będzie ok. 80 mln zł. Środki będą pochodzić z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego i budżetu województwa.