Aktualności

Jak ma wyglądać Morskie Centrum Nauki?

Inspirujące spotkanie i pamiątkowy wpis. Witold Jabłoński Dyrektor Morskiego Centrum Nauki spotkał się z prof. dr hab Mariuszem P. Dąbrowskim współpracownikiem ś.p. prof. Jerzego Stelmacha.


Rozmowa dotyczyła działalności profesora Stelmacha, jego pomysłów i idei oraz kształtu powstającego Centrum Nauki. Prof. dr hab Mariusz Dąbrowski jest założycielem i prezesem Fundacji Eureka. Jest również członkiem zespołu badawczego Filozofia fizyki i kosmologii w Centrum Kopernika. Spotkanie odbyło się na zaproszenie Urszuli Pańki dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.