Aktualności

MCN będzie współpracowało z lokalnymi Centrami Nauki z regionu

Porozumienie podpisane.

Szczecinek, Wałcz, Świdwin, Stargard i Szczecin zapowiedziały współpracę przy tworzeniu wystaw czasowych, wspólnych projektach edukacyjnych i rozwojowych, wymianie doświadczeń pomiędzy kadrami.

Podpisane porozumienie ma określić zasady współpracy pomiędzy Centrami Nauki z tych miejscowości, tak by w przyszłości powstała w województwie zachodniopomorskim silna sieć ośrodków popularyzujących naukę i innowacje.

Podpisy pod dokumentem złożyli marszałek Olgierd GeblewiczRafał Zając prezydent Stargardu, Krzysztof Lis starosta Powiatu Szczecineckiego, Bogdan Wankiewicz starosta Powiatu Wałeckiego, Mirosław Majka Starosta Powiatu Świdwińskiego, Zdzisław Pawelec wicestarosta Powiatu Świdwińskiego oraz Witold Jabłoński dyrektor Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie.

 – Chcemy stworzyć sieć centrów, które będą rozbudzać ciekawość świata u młodych osób i sprawią, że będą go lepiej rozumiały. Planując Regionalny Program Operacyjny w obecnej perspektywie unijnej zadbaliśmy o to, aby znalazły się środki na tego typu obiekty. To niebywale ważne, aby budować dostępność do takiej infrastruktury. Cieszę się, że dziś spotykam się z samorządowcami, którzy po te środki sięgnęli – mówił marszałek Olgierd Geblewicz.

Współpraca pomiędzy poszczególnymi Centrami będzie polegała m.in. na:

– tworzeniu i wymianie wystaw czasowych
– tworzeniu wspólnych wydawnictw i organizowaniu wystaw wspólnych tzw. wędrujących

– przygotowywaniu wspólnych projektów edukacyjnych i rozwojowych, obejmujących także pozyskiwanie środków w ramach projektów krajowych, europejskich i innych

– wymianie doświadczeń w celu rozwoju procesów dydaktycznych w formie wykładów, konsultacji
i udziału w wydarzeniach organizowanych w poszczególnych Centrach

– organizowaniu wspólnych wydarzeń i konkursów popularyzujących naukę, w tym wynalazczość, modelarstwo, innowacje technologiczne i techniczne, ekologię i edukację.

Od przyrody po metale

Samorządy, które parafowały porozumienie pracują nad utworzeniem swoich centrów nauki.

Jedno z nich już działa. To Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku. W Centrum realizowany jest cały szereg zajęć edukacyjnych i sportowych. Sale edukacyjne i zgromadzone w nich eksponaty umożliwiają doświadczanie piękna i różnorodności polskiej przyrody. Przy Centrum funkcjonuje Ośrodek Popularyzujący Naukę.

Powiat Świdwiński w Świdwinie realizuje projekt stworzenia Centrum Popularyzującego Naukę. Ośrodek powstanie w wyremontowanym, istniejącym zabytkowym obiekcie oraz dobudowanej części. Tematem przewodnim będzie IT w zdrowiu. Otwarcie planowane jest na 2020 rok, obecnie trwają prace remontowe.

Stargardzkie Centrum Nauki znajdzie się w wyremontowanej kamienicy przy ulicy Chrobrego 21. Centrum ma być źródłem inspiracji i fascynacji naukami ścisłymi i przyrodniczymi. Rewitalizacja budynku odbywa się przy wsparciu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

Środki unijne pomogą także w stworzeniu Lokalnego Centrum Nauki „Metalowe Inspiracje” 
w Wałczu. Centrum będzie wyposażone w urządzenia, sprzęty i akcesoria związane z obszarami metalu i maszyn. Powstanie także edukacyjny plac zabaw, na którym znajdzie się m.in. równia Galileusza, model czarnej dziury, rura głosowa – telegraf akustyczny, waga hydrauliczna, magnetyczne wyścigi, dziurawy labirynt, super odbicie. Planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych to lipiec 2018 r.

Porozumienie o współpracy (dokument w pdf)