Aktualności Satori

Konferencja pn. „Transgraniczne kooperacja, komunikacja, poznanie – promocja obiektów nauki i techniki Euroregionu Pomerania

Morskie Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha zorganizowało 18 czerwca w Transgranicznym Ośrodku
Edukacji Ekologicznej w Zalesiu polsko-niemiecką konferencję naukowo-edukacyjną
pn. „Transgraniczne kooperacja, komunikacja, poznanie – promocja obiektów nauki i techniki Euroregionu Pomerania”.

czytaj dalej >>>