Aktualności Satori

Umowa podpisana

Wicemarszałkowie Województwa Zachodniopomorskiego Anna Mieczkowska i Tomasz Sobieraj oraz Dyrektor Morskiego Centrum Nauki Witold Jabłoński podpisali umowę w sprawie przekazania dotacji celowej dla Morskiego Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha
na dofinansowanie realizacji zadania pt. „Budowa Morskiego Centrum Nauki im.prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie” w ramach RPO 2014-2020.

czytaj dalej >>>